Skip to main content

Comcoaching: coaching en praktijk voor pedagogiek

Ik ben door mijn ervaring en mijn mensbeeld een open en nieuwsgierig persoon.

Sebastiaan Combrink

Visie

Het werk dat ik doe is mensenwerk en werken met mensen draait om contact en vertrouwen. Dit vertrouwen kan pas groeien op het moment dat er echt contact is, dat de ander zich echt gezien en gehoord voelt. Mijn overtuigingen en oordelen staan daarbij in de weg. Ik ben me daar zeer bewust van en ik laat mijn overtuigingen en oordelen het gesprek dan ook niet leiden. Ik kijk en luister verder dan dat. Hierdoor kan er echt contact ontstaan en kan ik samen met de ander op zoek naar hoe hij of zij eigenaar kan worden van het proces dat we samen ingaan. Ik geef dus ook niet graag advies. Advies is gebaseerd op eigen ervaringen, oordelen en overtuigingen en laat daarmee weinig ruimte voor de ander.

"Cliënten en mijn omgeving noemen mij humorvol, scherp, sensitief, empatisch en veilig. Kenmerken waar ik achter sta en trots op ben!"

Sebastiaan Combrink

Het vertrekpunt bij het creëren van een relatie waarin de ander kan groeien, de verantwoordelijkheid voor zijn of haar leven kan nemen, is dus gelijkheid. Daarin kan ik leidend zijn, maar ik ben niet bepalend. Ik ben nieuwsgierig naar de drijfveren van de ander en wil samen met hen zoeken wat kan zorgen voor een stapje voorwaarts. Dat ene stapje voorwaarts, zelf gemaakt (met mij langs de zijlijn) kan zorgen voor het gevoel van competent zijn, het wél kunnen en zorgen voor de stappen die daarna gemaakt kunnen worden.

Sebastiaan Combrink